Therapie binnen Eriggo is een op verandering gerichte methode om het eigen psychisch functioneren te leren kennen. Dit helpt om problemen of moeilijkheden beter te begrijpen en manieren te vinden om ermee om te gaan. We streven ernaar om een beter inzicht te verwerven in de dynamiek van het eigen psychisch functioneren.

 

 

Therapie is geen passief, maar een actief proces, met het accent op het unieke van jouw levensverhaal. Het biedt geen pasklare oplossingen. Wel nemen we samen met jou de tijd om op verhaal te komen in een veilige en rustige omgeving. De therapeut zal je verhaal beluisteren en je helpen de ontbrekende stukken van de puzzel te zoeken en weer op hun plaats te leggen. Je wordt begeleid bij het ontvouwen van je persoonlijk verhaal. Samen zoeken we woorden voor het onzegbare, met respect voor onverwerkte en/of moeilijke ervaringen, gedachten en gevoelens.

Oplossingsgericht coachen is meer doelgericht en werkt concreet aan je werkpunten/vragen. Het geeft je inzicht en maakt je bewust en dus is het ontwikkelingsgericht. Bij counseling wordt er dieper ingegaan op je emoties.

VISIE